Oposiciones Galicia: convocatoria de estabilización.


30 Dic, 2022

DOG RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se anuncia a convocatoria da Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos (código de procedemento ED001A):

>>> Orden de 5 de diciembre de 2022 por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y artes escénicas, de profesores de artes plásticas y diseño y de maestros.

>>> O prazo de presentación de solicitudes será do 10 ao 30 de XANEIRO.

LIGAZÓN á participación:  www.edu.xunta.gal/oposicións  onde deberedes crear unha solicitude. A cubriredes seguindo as instrucións que aparecen nesa mesma páxina de inicio e a presentaredes obrigatoriamente por sede electrónica. 

>>> participación nas oposicións extraordinarias de xuño de 2023, NON vai a supoñer a inclusión nas listaxes de substitución. Polo tanto, tras os procesos selectivos de xuño de 2023, as listaxes permanecerán como as elaboradas despois dos procesos de 2022.

 

Para calquera dúbida ou aclaración chegado o momento, contacta con nós polas canles dispoñibles.