GALICIA. CONCURSO ESTABILIZACIÓN-Puntuacions mínimas no procedemento


20 Feb, 2023

Publicación da puntuación mínima necesaria no autobaremo en cada especialidade e quenda para que a solicitude sexa valorada nos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos

Xúntase o Acordo do 20 de febreiro de 2023 da Comisión de Selección nos procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, a corpos de persoal docente non universitario dependentes da consellería competente en materia de educación (ED001B) convocados pola Orde do 19 de outubro de 2022, para os efectos do previsto na base décima da dita Orde polo que se fai pública a puntuación mínima necesaria no autobaremo en cada especialidade e quenda para que a solicitude sexa valorada.