CATALUÑA. Convocatoria Oposicions 2024


19 Dic, 2023

 

Convocatòria Oposicions 2024

RESOLUCIÓ EDU/4221/2023, de 13 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d'octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Places convocades

Termini presentació de sol·licituds: del 20 de desembre de 2023 fins al 19 de gener de 2024.

Presenta la sol·licitud de participació

Inici de les proves: Abril de 2024

El procediment selectiu finalitza abans del 15 de juliol de 2024

Xerrada informativa Oposicions 2024

22 de desembre de 10 a 12h.

Cursos per a l’elaboració de la Programació Didàctica

Cos Secundària/FP: Inici 8/11 gener 2024

Cos de Mestres: Inici 10 de gener